Ramakrishna Math, Thrissur
Ramakrishna Math, Thrissur
(A Branch Centre of Ramakrishna Math, Belur Math)
0

Dasapushpam (Malayalam)

Non-returnable
Rs.110.00
കാശ്മീതൊട്ടു കേരളംവരെയുള്ള ഭാരതഭൂഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തും ജനിച്ചിട്ടുള്ള പരമഭാഗവതകളും, ഈശ്വരദർശനംമാത്രം പരമലക്ഷ്യമായി ജീവിച്ചവരുമായ പത്തു മഹതികളുടെ ജീവിതകഥകളാണ് 'ദശപുഷ്പം'. കുറൂരമ്മ, ശബരി, ഭക്തമീര, കാര യ്ക്കൽ അമ്മൈയാർ തുടങ്ങി ഓരോ പുഷ്പവും പരിമളം പരത്തുകയാണ്. ഓരോ കഥയും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിലഹരിയിൽ ആറാടും. 


Pages
280
Author
Miscellaneous
Binding
Paperback
Add to Cart
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.