Ramakrishna Math, Thrissur
Ramakrishna Math, Thrissur
(A Branch Centre of Ramakrishna Math, Belur Math)
0

Purushasuktavum Narayanasuktavum (Malayalam)

Non-returnable
Rs.30.00
ഇന്ദ്രിയമനസ്സുകളെ സംസ്‌കരിച്ച് സത്യഗ്രഹണത്തിനു സമര്‍ത്ഥങ്ങളാക്കിത്തീര്‍ക്കു വാന്‍ പല തരം ഉപാസനകളുണ്ട്. അവയില്‍ ഏറ്റവും സുഗമമായ ഉപാസനയാണ് ജപസാധന. മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കളായ ഋഷീശ്വരന്മാര്‍ സാധകന്മാരുടെ ഉപയോഗത്തിനായി പല മന്ത്രങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ അതിവിശിഷ്ടമായ രണ്ടു മന്ത്രസമുച്ച യങ്ങളാണ് പുരുഷസൂക്തവും നാരായണസൂക്തവും
Pages
51
Author
Swami Mridhananda
Binding
Paperback
Add to Cart
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.