Ramakrishna Math, Thrissur
Ramakrishna Math, Thrissur
(A Branch Centre of Ramakrishna Math, Belur Math)
0

Unaruvin (Malayalam)

Non-returnable
Rs.10.00
''…ശൗര്യത്തോടെ, ബലത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു നില്‍ക്കുവിന്‍. സര്‍വ്വഭാരവും നിങ്ങളുടെ ചുമലുകളില്‍ ഏറ്റുവിന്‍. നിങ്ങളുടെ വിധിവിധാതാവ് നിങ്ങൾതന്നെയാണെന്ന് അറിയുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ട എല്ലാ ബലവും ആശ്രയവും (സഹായവും) നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലുണ്ട്.'' എന്ന് വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സ്വാമിജിയുടെ പ്രചോദനങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍.
Pages
16
Author
Miscellaneous
Binding
Paperback
Add to Cart
Added to cart
- There was an error adding to cart. Please try again.
Quantity updated
- An error occurred. Please try again later.
Deleted from cart
- Can't delete this product from the cart at the moment. Please try again later.